Indkaldelse til generalforsamling i Organisationsgruppen

Del:
Ordinær generalforsamling i Organisationsgruppen, dagsorden i følge vedtægterne

Dansk Journalistforbund, Journalisternes Hus, Gl. Strand 46, 1202 København K.

23. februar 2016. Kl. 16.30 til 21
Arrangør: Organisationsgruppen
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Organisationsgruppen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning Regnskab
 • Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 • Budget og kontingentfastsættelse.
 • I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
 • I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.
 • Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 • Evt. andre valg.
 • Eventuelt.

Før generalforsamlingen uddeler vi O-prisen kl. 17.30 i de samme lokaler.

Med venlig hilsen

O-gruppens bestyrelse

Arrangementer

Mød manden bag Panama Papers
Frederik Obermaier, graverjournalist på Süddeutsche Zeitung, var sammen med kollega Bastian Obermayer den første, som fik kontakt med “John Doe” – den mystiske kilde bag mediehistoriens hidtil...
Læs mere
Boost din digitale profil
Hvordan bruger du de digitale og sociale medier optimalt i forhold til at booste din professionelle profil? Dette mini-kursus giver dig gode forudsætninger for at optimere din digitale profil!
Læs mere
Workshop - Job crafting
Genopfind dig selv som freelancer - og styrk din trivsel
Læs mere