Indkaldelse til generalforsamling i Organisationsgruppen

Del:
Ordinær generalforsamling i Organisationsgruppen, dagsorden i følge vedtægterne

Dansk Journalistforbund, Journalisternes Hus, Gl. Strand 46, 1202 København K.

23. februar 2016. Kl. 16.30 til 21
Arrangør: Organisationsgruppen
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Organisationsgruppen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning Regnskab
 • Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 • Budget og kontingentfastsættelse.
 • I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
 • I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.
 • Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 • Evt. andre valg.
 • Eventuelt.

Før generalforsamlingen uddeler vi O-prisen kl. 17.30 i de samme lokaler.

Med venlig hilsen

O-gruppens bestyrelse

Arrangementer

Hindenburg for begyndere
- kursus i lyd-redigerings programmet Hindenburg Journalist PRO KURSET ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER
Læs mere
Hindenburg for let øvede
- udvidet kursus i lyd-redigerings programmet Hindenburg Journalist PRO. KURSET ER AFLYST PÅ GRUND AF FOR FÅ TILMELDINGER
Læs mere
Nyuddannet – Skab din karriere
Kurset henvender sig til dig, der er uddannet indenfor det seneste år, og som ønsker at lande det første job eller at sætte retning på karrieren.
Læs mere