Indkaldelse til generalforsamling i Organisationsgruppen

Del:
Ordinær generalforsamling i Organisationsgruppen, dagsorden i følge vedtægterne

Dansk Journalistforbund, Journalisternes Hus, Gl. Strand 46, 1202 København K.

23. februar 2016. Kl. 16.30 til 21
Arrangør: Organisationsgruppen
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Organisationsgruppen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning Regnskab
 • Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 • Budget og kontingentfastsættelse.
 • I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
 • I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.
 • Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 • Evt. andre valg.
 • Eventuelt.

Før generalforsamlingen uddeler vi O-prisen kl. 17.30 i de samme lokaler.

Med venlig hilsen

O-gruppens bestyrelse

Arrangementer

Du kan blive en bedre forhandler
Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at forhandle? Kan jeg ikke bare få de vilkår, jeg fortjener? Hvordan forbereder jeg mig? Hvad skal jeg gøre eller sige? Hvordan afleverer jeg mit budskab...
Læs mere
Lønforhandlingsteknik for kommunikationsstuderende
Hvordan forhandler jeg min egen løn – og hvad er jeg egentlig værd?
Læs mere
Stresskursus for studerende
Studerende og praktikanter har et højere stress-niveau end gennemsnittet i Danmark. Derfor holder vi et kursus om stress til alle medlemmer af DJ, der er i gang med et studie.
Læs mere