Indkaldelse til generalforsamling i Organisationsgruppen

Del:
Ordinær generalforsamling i Organisationsgruppen, dagsorden i følge vedtægterne

Dansk Journalistforbund, Journalisternes Hus, Gl. Strand 46, 1202 København K.

23. februar 2016. Kl. 16.30 til 21
Arrangør: Organisationsgruppen
Pris: Gratis - kun for medlemmer af Organisationsgruppen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning Regnskab
 • Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 • Budget og kontingentfastsættelse.
 • I lige år: Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer.
 • I ulige år: Valg af næstformand og kasserer.
 • Valg af suppleanter.
 • Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmøde i Dansk Journalistforbund og Journalisternes Arbejdsløshedskasse, alternativt valg til Fagligt Forum.
 • Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
 • Evt. andre valg.
 • Eventuelt.

Før generalforsamlingen uddeler vi O-prisen kl. 17.30 i de samme lokaler.

Med venlig hilsen

O-gruppens bestyrelse

Arrangementer

Drink & Debat: Bag om #panamapapers
Kom og nyd et glas alt imens måske verdenshistoriens største afslørede skattelæk rulles ud af cavlingvinder, journalist og tilrettelægger ved DR Dokumentar, Søren Kristensen.
Læs mere
Pas på dig selv
DJ tilbyder to dages træning i at passe på dig selv i en medie- og kommunikationsbranchen under store forandringer. Du får redskaber til at forebygge og håndtere stress. Du får viden om hvad...
Læs mere
Grundlæggende webudvikling med HTML og CSS (DJ rabat)
Kurset henvender sig til journalister, fotografer, kommunikationsmedarbejdere og andre formidlere
Læs mere